Praca na platformach wiertniczych

pracownik platformy

Zobaczmy teraz,  co dokładnie możemy robić na platformie. Poniżej lista zawodów poszukiwanych w ofertach pracy na platformy wiertnicze:

 

Operator platformy – jest odpowiedzialny za nadzorowanie bieżącej działalności w platformie wiertniczej. Przygotowuje harmonogramy pracy, sprawdza, czy nie trzeba dokonać napraw i dba o obsługę urządzeń. Nadzoruje członków zespołu na stanowisku wiercenia. Jest łącznikiem między członkami załogi i kontaktuje się przełożonymi i raportuje im o wynikach działania platformy.

Fachowicy od wierceń i asystenci – są odpowiedzialni za planowanie, rozwój, planowanie i nadzorowanie procesu wykonywania odwiertów. Współpracują z innymi specjalistami, np. geologami, w celu monitorowania postępu wiercenia. Pilnują procedur bezpieczeństwa, a także, czy równowaga ekologiczna jest zachowana.

Operatorzy dźwigu – są odpowiedzialni za załadunek i rozładunek towarów. Pracują wysoko nad morzem i nad statkami co oznacza, że praca wymaga wysokiego stopnia dokładności.

Malarze – i konserwatorzy antykorozyjni, wykonują program malowania zaplanowany na platformie.

Spawacze – jako że na platformie prawie wszystko jest z metalu, spawacze mają co tam robić.  Łączą (lub przecinają) części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, naprawiają obiekty ze stali.

Operatorzy radiowi – kontrolują wszystkie ruchy helikopterów, pasażerów i ładunków. Komunikuje się on z żeglugą w regionie.

Mechanicy – oraz asystenci mechaników zajmują się obsługą oraz naprawą maszyn i urządzeń, instalują rury i urządzenia wiertnicze.

Elektrycy – montują, naprawiają i konserwują instalacje elektryczne na platformie.

Magazynierzy – są odpowiedzialni za zamówienia i składowanie niezbędnych urządzeń i materiałów koniecznych do funkcjonowania platformy.

Pomocnicy pokładowi (Roustabouts)– kierują ładunkami przenoszonymi przez dźwig, przenoszą materiały. Pomagają w załadunku dostaw na platformę. Podają załodze potrzebny sprzęt. Zajmują się czyszczeniem i utrzymaniem sprzętu.

Lekarze – często byłe pielęgniarki. Wydają leki, dbają o dobry stan zdrowotny pracowników platformy. Utrzymują dokumentację medyczną członków załogi.

Szef kuchni – nadzoruje pracę kuchni, planuje pracę podległego personelu, motywuje ich i szkoli, zajmuje się kalkulacjami, zamawianiem, przyjmowaniem towaru od dostawców oraz ilościową i jakościową kontrolą surowców spożywczych

Kucharze – zapewniają załodze różnorodne posiłki począwszy od śniadania o 5 rano do późnej kolacji o 1 w nocy.

Piekarz – pracuje głównie w nocy.

Stewardzi – pomagają w kuchni, czyszczą kabiny i robią pranie.

PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster