pracownik platformy

Praca na platformach wiertniczych

Zobaczmy teraz,  co dokładnie możemy robić na platformie. Poniżej lista zawodów poszukiwanych w ofertach pracy na platformy wiertnicze:

 

Operator platformy – jest odpowiedzialny za nadzorowanie bieżącej działalności w platformie wiertniczej. Przygotowuje harmonogramy pracy, sprawdza, czy nie trzeba dokonać napraw i dba o obsługę urządzeń. Nadzoruje członków zespołu na stanowisku wiercenia. Jest łącznikiem między członkami załogi i kontaktuje się przełożonymi i raportuje im o wynikach działania platformy.

Fachowicy od wierceń i asystenci – są odpowiedzialni za planowanie, rozwój, planowanie i nadzorowanie procesu wykonywania odwiertów. Współpracują z innymi specjalistami, np. geologami, w celu monitorowania postępu wiercenia. Pilnują procedur bezpieczeństwa, a także, czy równowaga ekologiczna jest zachowana.

Operatorzy dźwigu – są odpowiedzialni za załadunek i rozładunek towarów. Pracują wysoko nad morzem i nad statkami co oznacza, że praca wymaga wysokiego stopnia dokładności.

Malarze – i konserwatorzy antykorozyjni, wykonują program malowania zaplanowany na platformie.

Spawacze – jako że na platformie prawie wszystko jest z metalu, spawacze mają co tam robić.  Łączą (lub przecinają) części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, naprawiają obiekty ze stali.

Operatorzy radiowi – kontrolują wszystkie ruchy helikopterów, pasażerów i ładunków. Komunikuje się on z żeglugą w regionie.

Mechanicy – oraz asystenci mechaników zajmują się obsługą oraz naprawą maszyn i urządzeń, instalują rury i urządzenia wiertnicze.

Elektrycy – montują, naprawiają i konserwują instalacje elektryczne na platformie.

Magazynierzy – są odpowiedzialni za zamówienia i składowanie niezbędnych urządzeń i materiałów koniecznych do funkcjonowania platformy.

Pomocnicy pokładowi (Roustabouts)– kierują ładunkami przenoszonymi przez dźwig, przenoszą materiały. Pomagają w załadunku dostaw na platformę. Podają załodze potrzebny sprzęt. Zajmują się czyszczeniem i utrzymaniem sprzętu.

Lekarze – często byłe pielęgniarki. Wydają leki, dbają o dobry stan zdrowotny pracowników platformy. Utrzymują dokumentację medyczną członków załogi.

Szef kuchni – nadzoruje pracę kuchni, planuje pracę podległego personelu, motywuje ich i szkoli, zajmuje się kalkulacjami, zamawianiem, przyjmowaniem towaru od dostawców oraz ilościową i jakościową kontrolą surowców spożywczych

Kucharze – zapewniają załodze różnorodne posiłki począwszy od śniadania o 5 rano do późnej kolacji o 1 w nocy.

Piekarz – pracuje głównie w nocy.

Stewardzi – pomagają w kuchni, czyszczą kabiny i robią pranie.

PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA

platformy wiertnicze

Rodzaje platform wiertniczych

Pół-zanurzalne (Semi Submersible)

Ta pływająca jednostka wiertnicza ma kolumny i pontony, które zalane wodą morską, zanurzają się do określonej głębokości. Mimo, że jest ona poruszana przez działanie fal, duża część jej struktury znajduje się pod wodą. To, w połączeniu z ośmioma ogromnymi kotwicami, czynią z niej bardzo stabilną konstrukcję i ją najczęściej wybiera się na wiercenie studni głębinowych.
Na jej pokładzie może być ponad sto osób i choć jest mniejsza niż platformy, warunki są dobre.
Ten rodzaj platformy zarabia wiercąc otwór w dnie morskim, a po skończonym projekcie holowana przez holownik przenosi się do następnej lokalizacji. Często wykorzystywana w pilnych przypadkach, gdy odwiertu trzeba dokonać szybko.

Platformy

To nieruchome struktury zbudowane z betonu lub stali i spoczywające na dnie morza. Kiedy odnalezione zostają złożą ropy naftowej lub gazu buduje się platformy do wiercenia kolejnych studni w tym miejscu, a także do produkcji węglowodorów. Lokowane są na wodach do 520 m głębokości. Mimo, że niektóre platformy mogą być małe, w większości są ogromne w porównaniu z innymi typami instalacji. Ze względu na swoja nieruchomą naturę, budowane są na wiele lat użytkowania.

Jack Ups

Są to mobilne platformy wiertnicze, różniące się od pół zanurzalnych. Zamiast unoszenia się nad lokalizacją wiercenia Jack up wysuwa w dół długie nogi, które obniża i wbija w dno, następnie za pomocą systemu koła zębatego unosi platformę nad powierzchnię wody.

Oczywistym ograniczeniem w tego typu instalacji jest głębokość wody na której może pracować – jest to w maksymalnie ok. 120 m. Co ciekawe, wiele morskich złóż ropy naftowej nie leży zbyt głęboko dla tego typu platform.

 

Statek wiertniczy

Jest to statek wyposażony w sprzęt wiertniczy. W odróżnieniu od platform pół zanurzalnych i Jack-upów, nie wymaga holowników do holowania go do miejsca przeznaczenia. Używane najczęściej do eksplorowania nowych złóż, jak również do wierceń naukowych. Większość statków wyposażona jest w system dynamicznego pozycjonowania, który utrzymuje pozycję nad wierceniem. Mogą wiercić na głębokości do 4 tys. m.

 

platformy wiertnicze

 

Użyteczne linki (w języku angielskim):

Rodzaje platform

http://www.youtube.com/embed/rLxquNIJTUM

PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA

Jack – up

http://www.youtube.com/embed/r-YCIQEwNR4

PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA PLATFORMY PRACA

Statek wiertniczy

http://www.youtube.com/embed/9NVn3gKgV1s

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster